Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

Laatimispäivä 26.4.2016

 

REKISTERINPITÄJÄ

Oy Kaha Ab

Ansatie 2

01740 Vantaa

Y-tunnus : 0860717-3

Puhelin: 09 6186 800

Sähköposti: info@kaha.fi

 

REKISTERIASIOITA HOITAVA YHTEYSHENKILÖ

Jouni Vainikka, jouni.vainikka@kaha.fi, 09 6156 8202.

 

REKISTERIN NIMI

www.kamasa-shop.fi-sivuston asiakasrekisteri

 

REKISTERIN PITÄMISEN TARKOITUS

Asiakassuhde

 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen sekä asiakaspalvelun ylläpitäminen ja kehittäminen. Tietoja voidaan käyttää myös markkinointiin sekä analysointiin ja tilastointiin.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

– Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

– Rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki ja salasana (rekisteröityneiden verkkokauppa-asiakkaiden kohdalla)

– Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot ja myyjätiedot

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä.

 

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisteritietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tiedot ovat tallennettu ATK-muodossa. Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

 

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Oy Kaha Ab, Ansatie 2, 01740 Vantaa, info@kaha.fi

 

KORJAUSOIKEUS

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen henkilötiedon korjaamista.

Korjausvaatimus on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoitetulla asiakirjalla kirjeitse tai sähköpostitse osoitteella: Oy Kaha Ab, Ansatie 2, 01740 Vantaa, info@kaha.fi

 

KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kieltopyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoitetulla asiakirjalla kirjeitse tai sähköpostitse osoitteeseen: Oy Kaha Ab, Ansatie 2, 01740 Vantaa, info@kaha.fi